Nadineke123 nieuw video bekijken mooie cadeau’s , kan totaal geen video bekijken meermaals geprobeer

Kan geen video bekijken gefrustreerd
JenngSPC_TORRES

Answers

 • BelgarathBelgarath Member Posts: 105
  In het Nederlands zul je geen antwoord krijgen...

  She cannot watch ad videos anymore and is getting frustrated...
  JenngSPC_TORRES
 • JenngJenng Member Posts: 3,442
  the cinema tent has a timer on it now and only allows 1 watch every 7 hours ( i think) the after reward missions are ad-less. you have 4 “free passes” every hour. this is all included with the new update.

  de bioscooptent heeft nu een timer en staat slechts om de 7 uur 1 horloge toe (ik denk) dat de beloningsmissies nihil zijn. je hebt elk uur 4 "gratis passen". dit is allemaal inbegrepen bij de nieuwe update.
  SPC_TORRES
 • SPC_TORRESSPC_TORRES Member Posts: 2,019
  the post mission ads, reset 1 hour after the first one is watched

  de advertenties van de postmissie, opnieuw ingesteld 1 uur nadat de eerste is bekeken

  Jenng
 • JenngJenng Member Posts: 3,442
  Yay us! @SPC_TORRES
  My PIC and google translate! :D:D  SPC_TORRESSCBMADonCoqui
 • jimmorrison369jimmorrison369 Member Posts: 2,065
  Jenng said:


  de bioscooptent heeft nu een timer en staat slechts om de 7 uur 1 horloge toe (ik denk) dat de beloningsmissies nihil zijn. je hebt elk uur 4 "gratis passen". dit is allemaal inbegrepen bij de nieuwe update.

  The movie theater now has a timer and only allows 1 wristwatch per hour (I think) so the bonus missions are very few. Every hour you'll have 4 free passes. This is all included in the new update.


  I liked the "watch" translation best, but am also wondering where the bonus missions came from.

  Toch bedankt JennG, het is wel het juiste antwoord.
  JenngSCBMA
 • JenngJenng Member Posts: 3,442
  ha !! @jimmorrison369 ik ben blij dat het niets ongepast was lol ik zou teleurgesteld zijn als Google translate me zo verraadde.

  ha!! i’m pleased it wasnt anything inapropriate lol i’d be disappointed if google translate betrayed me like that.

  ( is this one a more accurate translation? )  SCBMAromeojimmorrison369
Sign In or Register to comment.